Ceramika na Ursynowie

  Regulamin zajęć w pracowni "moja lepa"

Pracownia jest naszym wspólnym miejscem pracy i spędzania czasu.

Dbamy o tę przestrzeń.

Zastajemy pracownię czysta i taką zostawiamy.


1. Korzystanie z pracowni  

a.  W ramach zajęć dostępne  są  jednorazowo  2  kilogramy gliny,  niewykorzystaną glinę oddajemy do pojemnika w postaci dobrej

 do pracy dla  innych.

b. zajęcia dla dorosłych trwają trzy godziny... wraz ze sprzątaniem,   dziecięce trwają dwie godziny.

c. pracownia dysponuje trzema rodzajami glin, co jest podstawą do nauki różnych technik i daje szeroką gamę środków wyrazu;

  narzędziami dedykowanymi ceramice i nie, znajdują się u nas narzędzia dentystyczne, do lukru, sprzęty kuchenne

 i wszystko co pomaga wyrazić swoje projekty w glinie, jak również trzy koła garncarskie i dwa nieduże piece ceramiczne

  mamy też dla Was w pracowni angoby i  szkliwa, większość z nich same robimy.

d.   Dbamy o porządek w pracowni podczas zajęć. Pracujemy w wyznaczonym dla nas miejscu.
  W trakcie zajęć nie zostawiamy brudnych części wspólnych - zlewu i innych stołów

e.  Po skończonych zajęciach myjemy stół, dokładnie myjemy narzędzia i odkładamy na miejsce. Przy zlewie zostają tylko gąbki.

f.  Prace skończone wyraźnie podpisujemy i odkładamy na wyznaczone prze z instruktora miejsce. 

 Osoby pracujące na kole myją koło odpowiednio wcześniej, by bezkolizyjnie przebiegało sprzątanie końcowe pracowni.

 Dokładnie myjemy koło, stolik koła, miskę  rozkładaną, nóżki  i  układamy kable.

g.  Prace nie skończone pakujemy w folię, przyklejamy taśmę z wyraźnym podpisem.

h.  Prace surowe niepodpisane będą przez instruktora oznaczone datą i utylizowane po tygodniach od znalezienia.

i.  Prace podpisane nie wykończone w ciągu 2 miesięcy oraz prace osób, które nie uczęszczają na zajęcia dłużej niż  2  miesiące

  ( i nie kontaktują się z pracownią) będą uznane za porzucone  i zostaną wyrzucone.

j.  Uczniowie mogą trzymać swoje gliny w pracowni w miejscu wyznaczonym przez instruktora.

 Gliny muszą być podpisane i szczelnie zawinięte. Gliny nie podpisane i te, które zaniedbane wyschną będą utylizowane.

k.  Osoby pracujące na kole z własnej gliny resztki glin mogą utylizować w zlewkach pracowni.

 Własne zlewki muszą być systematycznie przerabiane bądź raz w miesiącu zabierane z pracowni.

 W innym przypadku staną się wlasnością  pracowni.

l.  Uczniowie mogą trzymać swoje szkliwa w pracowni w miejscu wyznaczonym przez instruktora

 w plastikowych, przeźroczystych, podpisanych pudełkach. Każdy pojemnik ze szkliwem musi być osobno podpisany.

 Szkliwa trzymane inaczej będą utylizowane.

 Prosimy o dbanie o czystość pudełek, wycieranie z kurzu.

ł.  Prace wypalane są według  kolejności  powstawania. Prace większe muszą czekać na odpowiednie miejsce w piecu.

m.  W pracowni nie realizujemy produkcji czy większej ilości prac (zleceń)

n.  nie przyjmujemy do wypału prac wykonanych poza pracownią.

 

2. Zasady bezpieczeństwa

a. Dla uczestników zajęć dostępne są wszystkie urządzenia i narzędzia pracowni o ile umieją z nich korzystać w sposób bezpieczny.

b. Osoby pracujące na kole w trakcie pracy pilnują by kable koła i stopki były ułożone tak by nikt o to nie zahaczył

 Po pracy układają kable na stoliku koła.

c. Na podłodze podczas zajęć nie zostawiamy pudełek, folii itp w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

 

3. Zapisy na zajęcia

a. Na zajęcia zapisujemy się i odpisujemy wg. zasad wyznaczonych przez instruktora.

 Małgosia – wyłącznie mailowo

  Joanna - telefonicznie (sms), mailowo i w trakcie zajęć

b. na zajęcia zapisujemy sie minimum 2 dni przed zajęciami.

c. rezerwacja miejsc musi być potwierdzona opłatą - minimum 2 dni przed zajęciami, w innym wypadku rezerwacja jest anulowana.

d. jeśli dokonało sie rezerwacji i z jakiś przyczyn nie można uczestniczyć w zajęciach,

  to zgłoszenie  2  pełne dni przed zajęciami nie naliczy opłaty, w innym przypadku opłata jest naliczana.

e. opłatę za zajęcia przyjmujemy w pracowni bądź na konto.        

 

Cennik


Zajęcia pojedyncze grupa dorosła    90 

Zajęcia pojedyncze grupa dziecięca    80 

 

Karnet (4 zajęcia ) grupa dorosła   300 

Karnet (4 zajęcia) grupa dziecięca   270 

 

Karnety należy wykorzystać w ciągu  miesięcy od zakupu.